background
logotype
image1 image2 image3

Fundadores

A Fundación San Vicente de Vilaboa foi construída en escritura pública outorgada en Valdoviño (A Coruña), o 28 de novembro de 2012, ante o notario Raúl Gerardo Muñoz Maestre, con número de protocolo 3.854, por Fernando Sanesteban Coira, Andrés Pita Pita,Luis Graña Pita, Juan Jaime Caamaño Villar e Manuel Ángel Casas Rodríguez, todos eles no seu propio nome e dereito, e a Cooperativa de Vilaboa de Consumidores e Usuarios, Sociedade Cooperativa Galega, que actúa representada por Anxo Caneiro Vilela.

2020  -   Fundacion San Vicente de Vilaboa